CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…

21 grudnia, 2023

Kolejny już raz w życiu przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia;
kolejny już raz w życiu stajemy w pokorze serca przed Bożą Dzieciną,
kontemplując dar narodzin Słowa, które zamieszkało między nami.

Życzymy z całego serca, abyśmy każdego dnia,
wdzięczni za narodzenie Syna Bożego,
nieśli światu orędzie miłości, dobroci
i sprawiedliwości!
Niech dobry Bóg nieustannie wspiera nasze wysiłki,
błogosławi nam w dawaniu świadectwa i obdarza swoim pokojem.