POMAGAM Z RADOŚCIĄ

pomagam z radością to przedsięwzięcie
ułatwiające dobrodziejom o wielkim sercu
pomoc osobom potrzebującym,
pokrzywdzonym, wykluczonym.

Zgromadzenie Księży Orionistów służy ubogim i odrzuconym. Jego zawołaniem jest: Odnowić wszystko w Chrystusie , a jego program wyrażają słowa Dantego: Nasza miłość nigdy nie zamyka drzwi. Obejmuje więc wszystkich, którzy cierpią, ale nie mają kogoś, kto by zadbał dla nich o kawałek chleba, dach nad głową, pokrzepienie: jest wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa. Powstało ono zatem z pulsującej miłości, zawsze gotowe do zaradzenia wszystkim potrzebom braci cierpiących. To małe Zgromadzenie pragnie być jak nurt żywej i dobroczynnej wody, która nawadnia i użyźnia Chrystusem warstwy społeczne najbardziej wyschłe i zapomniane.

W ramach kilkunastu różnych programów zgromadzenie księży orionistów, przy udziale wielkiej grupy wolontariuszy, pracuje na rzecz osób ubogich, niepełnosprawnych, wykluczonych.

www.pomagamzradoscia.pl

Mogą Państwo pomóc w spełnieniu marzeń konkretnych osób albo przyczynić się do realizacji konkretnych zadań, przekazując dowolną kwotę na wybrany przez siebie cel. Zapewniamy, że wszystkie wpłaty zostaną właściwie wykorzystane.