Rekolekcje charyzmatyczne

PRZEPRASZAMY, OBECNIE PRZYJMUJEMY TYLKO ZORGANIZOWANE GRUPY.
——————————————————————————————————————————

Rekolekcje charyzmatyczne połączone z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne są propozycją dla osób napotykających trudności w pełnym zawierzeniu Bogu i otwarciu się na Jego działanie. W programie rekolekcji charyzmatycznych przewidziane są konferencje, codzienna Eucharystia, adoracja i spowiedź połączona z kierownictwem duchowym, które pozwolą na stanięcie w prawdzie przed Bogiem i poznanie źródeł zniewoleń. Modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe z nałożeniem rąk i błogosławieństwem kapłana oraz modlitwa o uwolnienie pomogą odzyskać wolność dziecka Bożego.

DLA KOGO?
Rekolekcje przeznaczone dla osób, którym towarzyszą objawy zniewolenia, nerwice, udręki psychiczne, nie mające uzasadnienia lęki, agresje, rozpacze, a także dolegliwości fizyczne. Przyczyną takich trudności mogły być: styczność z okultyzmem, klątwy i złorzeczenia, bolesne doświadczenia z przeszłości, brak przebaczenia i pojednania, grzechy w rodzinie.