Kurs Modlitwy Charyzmatycznej

Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Celem tego kursu jest to, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy również modlitwy osobistej. Daje wskazówki, jak być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

Warunki uczestnictwa:

  • kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich
  • wcześniejsze uczestnictwo w kursie FILIP lub NOWE ŻYCIE
  • wcześniejsze uczestnictwo w kursie EMAUS
  • zgoda lidera Twojej wspólnoty