Młodzi na progu

„Młodzi na progu” to program przygotowanie bliższego do sakramentu bierzmowania w ramach katechezy parafialnej w Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli. Obok duszpasterzy w spotkania z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu zaangażowani są świeccy animatorzy ze wspólnoty SILOE działającej przy parafii św. Antoniego. Program „Młodzi na Progu” powstał we wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej.

Celem programu jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Program MNP stawia sobie za zadanie żeby wyjść naprzeciw młodemu człowiekowi, pomagając mu doświadczyć żywego Boga. Spotkania są skierowane na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii poprzez formy, które bardziej przemawiają do młodego człowieka tzn. inscenizacje, zabawy oraz dynamiki ewangelizacyjne . W celu budowania głębszych relacji w programie -kursu oprócz spotkań ewangelizacyjnych i kerygmatycznych przewidziane są spotkania przy grillu, wyjazd do kina, spędzanie wspólnego czasu animatorów z uczestnikami itp.

W Zduńskiej Woli w tym roku będzie to już IV edycja tego kursu, gdzie przez poprzednie dwie edycję ponad 300-stu uczestników mogło usłyszało dobrą nowinę o Jezusie!