Rekolekcje ewangelizacyjne

PRZEPRASZAMY, OBECNIE PRZYJMUJEMY TYLKO ZORGANIZOWANE GRUPY.
——————————————————————————————————————————

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO) prowadzą człowieka do ufnego zawierzenia Bogu i poddania Jemu całego swego życia, otwarcia się na działanie Ducha Świętego oraz do przystąpienia w sposób świadomy i bardziej aktywny do wspólnoty Kościoła.

Przez okres 10 tygodni każdy uczestnik REO rozważa codziennie przez ok. 15 minut zadany fragment Pisma Świętego. Raz w tygodniu (zawsze w czwartek o godz. 19.30) wszyscy uczestnicy spotykają się na wspólnej modlitwie, wielbieniu Boga, katechezie oraz grupkach dzielenia. Grupy dzielenia to małe, kilkuosobowe grupki, nad którymi czuwa przygotowany do tego celu animator. Ich celem jest dzielenie się swoim doświadczeniem przeżywania rekolekcji oraz własne refleksje nad Słowem Bożym i jego realizowanie się w konkretnej ludzkiej codzienności. Świadectwa, którymi dzielą się członkowie grupy, mają ubogacić duchowo innych ludzi.

W trakcie trwania REO są także przewidziane dwie modlitwy z nałożeniem rąk: ok. 5 tygodnia modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne oraz w przedostatnim tygodniu modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego (zwana także chrztem w Duchu Świętym).

Modlitwa z nałożeniem rąk to rodzaj modlitwy wstawienniczej znanej od początków dziejów Kościoła. Korzystając z charyzmatów, jakimi obdarza nas Duch Święty w służbie Kościołowi, modlimy się za naszych braci i siostry o uzdrowienie wewnętrzne i umocnienie łaską Bożą. Podczas REO modlitwą bezpośrednią mogą służyć kapłani oraz diakonia modlitwy wstawienniczej Odnowy w Duchu Świętym (animatorzy).

Tematy poruszane podczas REO to treści kerygmatu m.in. miłość Boża do człowieka, rzeczywistość grzechu, zbawienie w Jezusie Chrystusie, Duch Święty i budowanie relacji z Nim, uznanie Jezusa swoim Panem.