Nowa Ewangelizacja

Nowa Ewangelizacja to zaproszenie, ale i wielka szansa na odnowienie relacji z Bogiem. Celem rekolekcji jest osobiste spotkanie z Bogiem, doświadczenie Jego miłości, której naturalną konsekwencją jest podjęcie pogłębionej relacji i decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu oraz podjęcie nowego życia w Duchu św.

  • Kurs Nowe Życie – Jest to czas spotkania z Jezusem, który chce dać Tobie Nowe Życie, chce dać Ci doświadczenie swojej miłości, doświadczenie życia w poczuciu bycia Dzieckiem Bożym. Jeżeli chcesz nawiązać wyjątkową więź z Jezusem, doświadczyć mocy Ducha Świętego to ten kurs jest dla Ciebie!
  • Kurs Biblijny – Spotkanie ze Słowem Bożym. Jest to czas spotkania z Jezusem, który przyłączył się do swoich uczniów w drodze do Emaus. Jeżeli czytasz Biblię, ale jej nie rozumiesz, jeżeli chcesz w Niej odkryć Boga żywego, rozkochać się w Słowie Bożym, to ten kurs jest dla Ciebie, pozwól aby Jezus tłumaczył Ci Pisma.
  • Kurs Modlitwy Charyzmatycznej – Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Celem tego kursu jest to, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy również modlitwy osobistej. Daje wskazówki, jak być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.
  • Kurs Alpha
  • Kurs Młodzi na Progu – program przygotowanie bliższego do sakramentu bierzmowania w ramach katechezy parafialnej. Obok duszpasterzy w spotkania z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu zaangażowani są świeccy animatorzy, aby stworzyć środowisko wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Program MNP stawia sobie za zadanie żeby wyjść naprzeciw młodemu człowiekowi, pomagając mu doświadczyć żywego Boga.