Kurs Emaus

Spotkanie ze Słowem Bożym. Jest to czas spotkania z Jezusem, który przyłączył się do swoich uczniów w drodze do Emaus.

Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

Warunki uczestnictwa:

  • kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich
  • wcześniejsze uczestnictwo w kursie FILIP lub NOWE ŻYCIE