Doroczne rekolekcje Księży Orionistów

28 czerwca, 2020

W dniach 21-27 czerwca bieżącego roku w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli odbywają się doroczne Rekolekcje Zakonne w Zgromadzeniu Księży Orionistów. Tegoroczne rozważania rekolekcyjne poprowadziła ekipa ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego diecezji gliwickiej na czele z ks. Arturem Sepioło. Tematem było życie, działalność i doświadczenie św. Piotra Apostoła. Wszystkie konferencje i nauczania były przeplatane dynamikami zachęcającymi uczestników do konkretnych decyzji w ich życiu.

Podczas rekolekcji modlono się tradycyjnie za zmarłych Księży i Braci Orionistów, za siostry Orionistki, za rodziców, krewnych i znajomych oraz za zmarłych dobrodziejów i darczyńców.

W piątek 26 czerwca Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP wręczył dekrety nowym Przełożonym Lokalnym wspólnot zakonnych w Prowincji Polskiej w kadencji 2020-2023.