Święcenia Kapłańskie ks. Piotra Barana FDP

29 czerwca, 2020

W Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adrian Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji Ełckiej udzielił święceń kapłańskich dk. Piotrowi Baranowi FDP. 

Proboszcz Parafii ks. Andrzej Anyszka FDP powitał wszystkich kapłanów z dekanatu na czele z ks. prał. Dariuszem Kalińskim, księży z diecezji siedleckiej, wszystkich przybyłych Współbraci na czele z Przełożonym Prowincjalnym ks. Krzysztofem Misiem FDP, Siostry Orionstki z Przełożoną Prowincjalną s. M. Carita, Orioński Instytut Świecki, rodziców i krewnych oraz przedstawicieli grup z Izbicy Kujawskiej, Włocławka, Wołomina, Brańszczyka, Łaźniewa, Kalisza i Zwoli Poduchownej.

Ksiądz Biskup w homilii podkreślił, że uwielbiamy Boga, bo to on powołał dk. Piotra jeszcze przed założeniem świata, uwielbiamy Boga, któremu dk. Piotr odpowiedział chcę. Następnie mówił o godności przyjęcia święceń prezbiteratu, że ta godność dk. Piotra nie polega na byciu lepszym od innych ale polega na tym, że jest godny aby pokazywać innym Chrystusa. Ksiądz Biskup zachęcał do osobistej relacji z Chrystusem oraz powracania zawsze do tego dnia święceń i przypominania sobie tekstów Liturgii święceń oraz Ewangelii o setniku.

Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP podziękował Księdzu Biskupowi za krzepiące i pełne nadziei słowo oraz za udzielenie sakramentu święceń kapłańskich członkowi Zgromadzenia Księży Orionistów w Polsce a Neoprezbiterowi ks. Piotrowi wręczył dekret posyłający Go do posługi w Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli.

KSIĘDZU NEOPREZBITEROWI PIOTROWI BARANOWI ŻYCZYMY WIELU ŁASK NA DRODZE KAPŁAŃSKIEJ 

RELACJA ZE ŚWIĘCEŃ PREZBITERATU KS. PIOTRA BARANA