~ Wesołego Alleluja 2023 ~

6 kwietnia, 2023

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe

napełni każdego z nas wiarą, nadzieją, miłością i pokojem.

W roku Jubileuszu 100 – lecia obecności

Naszego Zgromadzenia na ziemiach Polski,

polecamy Bogu każdego z Was i życzymy

Bożego Błogosławieństwa

od Zmartwychwstałego Pana,

z modlitwą z Kaplicy Domu Zakonnego

przy relikwiach św. Alojzego Orione.